วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประกันชีวิต
เมื่อตัวเองไม่ชำนาญ ก็เลยดิ้นรนขวนขวายหาข้อมูลจากคนที่เชี่ยวชาญกว่า

ประกันสุขภาพ

9 วิธีคิดในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ
สิ่งสำคัญที่เสาหลักของครอบครัวควรมีวันนี้คือประกันสุขภาพ

ตั้งใจทำงาน ขยันหาเงินทุกช่องทาง ทำงานหนักเพื่อคนที่เรารัก เสาหลักของครอบครัวทุกคนรู้ดีว่าสิ่งที่เราทำไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราเอง แต่เราทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวมีความสุข
แต่ทั้งหมดที่ว่ามานี้..จะไม่มีความหมายอะไรเลยค่ะ เมื่อเรา “ป่วย”