วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประกันชีวิต
เมื่อตัวเองไม่ชำนาญ ก็เลยดิ้นรนขวนขวายหาข้อมูลจากคนที่เชี่ยวชาญกว่า

ประกันสุขภาพ

9 วิธีคิดในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ
สิ่งสำคัญที่เสาหลักของครอบครัวควรมีวันนี้คือประกันสุขภาพ

ตั้งใจทำงาน ขยันหาเงินทุกช่องทาง ทำงานหนักเพื่อคนที่เรารัก เสาหลักของครอบครัวทุกคนรู้ดีว่าสิ่งที่เราทำไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราเอง แต่เราทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวมีความสุข
แต่ทั้งหมดที่ว่ามานี้..จะไม่มีความหมายอะไรเลยค่ะ เมื่อเรา “ป่วย”


วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563

ประกันอัคคีภัย
การประกันอัคคีภัย

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
คำจำกัดความ
    ถ้อยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะถือว่าเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมด
ไม่ว่าจะปรากฎใดส่วนใดก็ตามเว้นแต่จะคงไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
คำว่า กรมธรรม์ประกันภัย หมายความรวมถึง ใบคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์เงื่อนไข ข้อยกเว้น ข้อกำหนด เอกสารแนบท้าย 
ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง และใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยเดียวกัน

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

ประกันโรคร้ายแรง

‘โรคร้ายแรง’ร้ายแค่ไหน ทำไมถึงจำเป็นต้องวางแผนให้ดี
หลายคนเวลาจะทำประกันสุขภาพ มักจะนึกถึงประกันสุขภาพที่เป็นตัวคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั่วไป เช่น ค่าห้อง ค่ายา หรือค่าผ่าตัด เป็นหลัก ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้เรามีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เวลาที่ต้องนอนโรงพยาบาล แต่ในบางกรณี ลำพังประกันสุขภาพที่เป็นค่ารักษาพยาบาลทั่วไป อาจจะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่หากเราต้องเข้ารับการรักษาจากการเป็น “โรคร้ายแรง” ขึ้นมา

ประกันอุบัติเหตุการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันภัยอุบัติเหตุคืออะไร
การประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
กรมธรรม์มีกี่แบบ แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2563

ประกันรถยนต์
วิธีเลือกประกันรถยนต์..สำหรับมือใหม่

        หลายท่านที่ประกันรถยนต์ปีแรกกำลังจะหมด และกำลังมองหาประกันเจ้าใหม่ควรเริ่มอย่างไรดี?

        **เนื้อหาทั้งหมดนี้เกิดจากประสบการณ์ตรงและการค้นหาข้อมูลบางส่วน อาจจะไม่ถูกต้อง 100% ถือว่าเป็นการบอกเล่าประสบการณ์นะคะ**