วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประกันชีวิต
เมื่อตัวเองไม่ชำนาญ ก็เลยดิ้นรนขวนขวายหาข้อมูลจากคนที่เชี่ยวชาญกว่านั่นคือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งก็ต้องบอกเหมือนกันว่า ถ้าคลิกเข้าไปอ่านเองนี่ก็น่าเหนื่อยค่ะ เพราะประกันชีวิตมีหลายรูปแบบจริงๆ และแต่ละรูปแบบก็จะมีลักษณะความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันออกไป แต่ถ้าเป็นประกันชีวิตพื้นฐานจะมีอยู่ 4 แบบ ดังนี้ค่ะ
แบบตลอดชีพ เป็นการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ ถ้าผู้เอาประกันเสียชีวิตในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ โดยวัตถุประสงค์เบื้องต้นของการประกันภัยแบบนี้ก็เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับจุนเจือบุคคลที่อยู่ในความอุปการะ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายและค่าทำศพ เพื่อไม่ให้ตกเป็นภาระของคนอื่น
แบบสะสมทรัพย์ เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อมีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาประกันภัย การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เป็นส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์ ส่วนของการออมทรัพย์ คือส่วนที่ผู้เอาประกันภัยได้รับคืนเมื่อสัญญาครบกำหนด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น